top of page

Je kind straf geven, filmen en delen op Facebook.Steeds vaker verschijnen er filmpjes van ouders die hun kind straf geven door hem of haar via

Facebook te “exposen “ oftewel te kijk zetten voor iets wat zij hebben misdaan.

Vaak hebben de kinderen in kwestie ook echt iets gedaan wat een consequentie verdiend. Maar

moet deze consequentie dan ook met de hele wereld gedeeld worden? Hoe effectief is deze vorm

van straf eigenlijk?


Wat op internet eenmaal is verschenen gaat er niet zomaar af, en blijft jarenlang nog circuleren.

Daarom is het ten alle tijden belangrijk dat je goed beseft wat je online post en wat voor mogelijke

gevolgen het kan hebben. Zonder een al te veroordelende vinger te wijzen naar ouders die deze

vorm van straf hanteren, betwijfel ik of deze ouders goed beseffen wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Deze ouders willen net als elke andere ouder het beste voor hun kind, en denken oprecht dat een straf filmen en delen effectief zal zijn. Zonder erbij stil te staan dat zij hun kind kwetsbaar maken voor pesterijen, dat het traumatisch kan zijn voor hun kind, en dat het kind jaren later er nog mee geconfronteerd kan worden omdat het filmpje maar niet van het internet verdwijnt.

Als ouders horen wij onze kinderen te corrigeren maar bovenal ook te beschermen. Op het moment dat je jouw kind beschaamt en kwetsbaar maakt om gepest te worden, laat je (onbedoeld) alle bescherming los. Als het kind zich niet door zijn eigen ouder(s) beschermd voelt, door wie dan wel? Een straf mag best indruk maken maar mag in mijn ogen niet traumatisch zijn.


Ook geef je als ouder een verkeerd voorbeeld. Je laat zien dat het “normaal" is om je kind voor schut te zetten, als je niet wilt dat je kind dat bij een ander doet, dan moet je als ouder daarin zelf ook het goede voorbeeld geven. Maar op deze manier ben je als ouder zelf ook een pestkop! Als wij ons dan afvragen of deze vorm van straf geven effectief is, kan er gesteld worden dat het niet effectief zal zijn. Het is wel effectief als je doel is om de vertrouwensband met jouw kind om zeep te helpen, maar als het doel is om jouw kind te laten zien dat het iets niet meer mag doen en naar jou moet luisteren en ook nog respect voor jou en anderen moet hebben, dan is het absoluut niet effectief.


Je kind persoonlijk straffen is al ruim voldoende, daar hoef je de wereld niet mee van te laten genieten.

Een straf zal het meeste effect hebben als:

- De straf niet traumatisch is (en dus ook geen breuk geeft in het vertrouwen).

- De straf passend is bij hetgeen je kind heeft gedaan en passend bij de ontwikkeling.

- Je als ouder consequent bent en zelf het goede voorbeeld geeft.


Hou van je kinderen, begeleid en corrigeer hen waar nodig maar zet hen niet ten schande!


Met warme groet,

Evelien

52 weergaven0 opmerkingen
bottom of page