top of page

MISVATTINGEN

Bijgewerkt op: 17 mrt. 2019
De laatste tijd wordt er op social media veel over seksueel misbruik gesproken, en met name

seksueel misbruik in combinatie met beroemde artiesten. Diverse beroemde artiesten worden ervan

beschuldigd dat zij minderjarige meisjes en jongens hebben misbruikt, bij de één is er meer bewijs

dan bij de ander. En ondanks dat niemand anders dan de personen in kwestie erbij waren, is het

mens eigen om als buitenstaander ook je eigen mening te hebben over wat waar is of niet. Het is

interessant om te zien waar sommige mensen hun meningen op baseren, opmerkelijk is het tevens

om te zien dat er nog veel misvattingen zijn over seksueel misbruik. Door deze misvattingen ontstaat er een vertekend beeld of iemand liegt over seksueel misbruik of niet.


In deze blogpost wil ik mij niet wijden aan welke beroemde artiest wel of niet schuldig is aan seksueel misbruik. Wel wil ik mij richten op de misvattingen die ik o.a. op social media tegenkom. Als ervaringsdeskundige die tevens beroepsmatig veel kennis opdoet over het onderwerp seksueel

misbruik, zal ik de 5 meest voorkomende misvattingen die ik tegenkom belichten en tegen

argumenteren.


1. “ Jarenlang hebben zij hun mond dicht gehouden, nu na jaren zeggen zij dat zij seksueel zijn

misbruikt. Nou dat geloven wij niet want als zij echt waren misbruikt dan zouden zij niet

zoveel jaren wachten om hun mond open te trekken ”.

Er zijn maar weinig mensen die na seksueel misbruik direct vertellen wat hen is overkomen, gevoelens van angst, schaamte, schuldgevoel maar ook verantwoordelijkheidsgevoel zorgen ervoor dat de meeste van de slachtoffers voor lange tijd en sommige zelfs voor eeuwig hun mond erover houden. De slachtoffers dragen vaak hun leed voor lange tijd alleen en proberen weg te stoppen wat er is gebeurd, sommige ontkennen het misbruik zelfs wanneer er naar wordt gevraagd.


Echter zijn de psychische gevolgen van seksueel zeer groot en kampen veel slachtoffers met o.a. een negatief zelfbeeld, seksuele problemen,angststoornissen, depressie, psychosen, somatische klachten, et cetera. Er is veel moed nodig om te vertellen wat er is gebeurd, want wat nou als men je niet gelooft? Wanneer een slachtoffer er klaar voor is om te gaan praten, om echt te vertellen wat er is gebeurd, is voor iedere slachtoffer anders. Dat iemand jarenlang zijn mond dicht heeft gehouden en misschien zelfs in eerdere fase het misbruik heeft ontkent, betekent niet dat het seksueel misbruik NIET heeft plaatsgevonden maar het laat voornamelijk zien hoelang iemand zijn

leed alleen gedragen heeft, en hoeveel moed degene heeft moeten verzamelen om dit uiteindelijk wel te kunnen doen.


2. “ Er zijn kinderen die ook in de buurt kwamen van de beschuldigde en die geven aan dat

hij juist altijd goed voor hen was, en hen nooit met een vinger heeft aangeraakt. Zie je dat de vermoedelijke slachtoffers liegen, want als hij hen echt had misbruikt dan zou hij dat ook bij die andere kinderen hebben gedaan “ Kort door de bocht kan iedereen een slachtoffer zijn van seksueel misbruik, maar in de meeste gevallen zal een dader van seksueel misbruik selecteert zijn slachtoffers selecteren. Hij kiest voornamelijk kinderen (dit kunnen net zo goed volwassenen zijn) uit die kwetsbaar zijn, makkelijk te manipuleren. Een dader weet heel goed dat wat hij doet niet mag en strafbaar is, dus probeert hij zijn daden daardoor ook zoveel mogelijk te verhullen.


Stel je hebt een groep van 10 kinderen, dan zal een dader een selectie maken uit deze kinderen.

Als hij alle 10 de kinderen uit dezelfde groep misbruikt komen zijn daden sneller aan het licht, want er zitten altijd kinderen die wel weerbaar zijn en snel zullen praten. Door niet alle kinderen uit dezelfde groep te misbruiken creëert een dader ook verdeeldheid onder de kinderen en ongeloofwaardigheid. Wanneer Jantje zegt misbruikt te zijn door bijv. de voetbaltrainer maar Pietje en Klaasje zijn niet misbruikt dan wordt Jantje zijn verhaal al een stuk sneller minder geloofwaardig, precies wat de dader wilt, ongeloofwaardigheid bij het slachtoffer creëren.


3. “Waarom zou een beroemde artiest nou zijn carrière op het spel zetten door kinderen te

misbruiken?! En daarnaast kan hij elke vrouw en/ of man krijgen die hij wilt dus die is echt niet zo gek om dat te doen“. Daders van seksueel misbruik komen binnen alle lagen van de bevolking voor, dus dat er onder beroemde artiesten een paar daders zitten is niet zo vreemd. Bij seksueel misbruik speelt macht van de dader en onmacht van het slachtoffer altijd een rol. Het gaat niet om het krijgen van veel vrouwen of mannen, maar om macht!


Beroemdheden die veel fans hebben, beschikken net als andere hooggeplaatste personen zoals priesters, topambtenaren, etc, over heel veel macht. Vanwege hun status worden zij op handen gedragen en alleen al daardoor zal men niet vermoeden dat zij tot seksueel misbruik in staat zijn. Hierdoor krijgen zij juist onbedoeld veel gelegenheid om over de schreef te gaan, mits zij er uiteraard gevoelig voor zijn. Een hooggeplaatst persoon heeft de macht en invloed om mensen te

manipuleren en om te kopen en op die manier een team aan mensen te vormen die voor hen zullen liegen, waardoor zij nog veel langer weg kunnen komen met hun daden. En hoe groter de machtspositie van de dader, hoe onaantastbaarder hij of zij zich zal voelen. Zij krijgen letterlijk het gevoel dat zij met het seksueel misbruik weg kunnen komen. En als je naar bovenstaande misvatting kijkt, is het niet eens zo gek dat zij dat gevoel krijgen.


4. “ Als ouders weten dat hun kind seksueel is misbruikt, dan zouden zij zich nooit om laten

kopen om hun mond dicht te houden. Wanneer ik naar mezelf kijk, zou ik mij niet voor kunnen stellen dat ik mezelf ooit zou om laten kopen, laat staan als één van mijn kinderen seksueel misbruikt zou zijn. Ik kan in dit opzicht alleen voor mezelf praten maar nooit voor een ander. Hoewel de meeste ouders zich niet om zouden laten kopen om geen aangifte tegen de dader te doen die hun kind heeft misbruikt, zijn er toch gevallen waarbij er ouders zijn die zich wel om laten kopen of zich laten chanteren. Dat het kind ouders heeft die niet voor hem of haar opkomen uit eigen belang is een gegeven, maar het betekent niet per definitie dat hun kind niet seksueel is

misbruikt. Alle ouders zouden hun kinderen tegen seksueel misbruik moeten beschermen, de realiteit laat zien dat niet elke ouder daartoe in staat is. Als er ouders zijn die hun eigen kinderen misbruiken, dan zijn er ook ouders die zich om laten kopen of laten chanteren. Zijn de ouders dan fout? Ja zeker, maar dat mag nooit een vrijbrief zijn voor de dader zelf.


5. “ Waar rook is, is vuur! Als de geruchten zeggen dat iemand kinderen seksueel heeft misbruikt, dan is het waar want daar liegt men niet over! Met deze gedachten is het wel heel makkelijk om iemand van een ernstig vergrijp te beschuldigen en te laten veroordelen, alleen zo makkelijk ligt het niet. Seksueel misbruik moet ten alle tijden serieus worden genomen, de gevolgen zijn desastreus en al helemaal wanneer het vermeende slachtoffer niet wordt geloofd. Desondanks zijn helaas niet alle uitingen over seksueel misbruik waar en is het van belang dat wanneer iemand hiervan wordt beschuldigd dit gedegen wordt onderzocht.


Wanneer iemand onterecht van seksueel misbruik wordt beschuldigd, kunnen de gevolgen net zo groot zijn als voor echte slachtoffers van seksueel misbruik. Hoewel het overgrote deel van de mensen ook niet over seksueel misbruik zullen liegen, komt het soms wel voor. Maar waarom zou

iemand dan liegen dat hij door een bepaald persoon is misbruikt? Is het dan voor de aandacht? Voor het geld? Hoewel deze zeker een rol kunnen spelen, is er vaak meer aan de hand. Een gezond brein bedenkt niet plotseling om over seksueel misbruik te liegen, vaak ligt er een diepere (traumatische) oorzaak ten grondslag waardoor men uit onder andere wraak,jaloezie, angst, loyaliteit, et cetera over zoiets ingrijpends liegt. Niet alle rook is vuur, en niet alle vlammen zijn brand maar zij moeten wel altijd uit voorzorg met voorzichtigheid worden benaderd. Zowel voor de slachtoffers, als ook voor degene die ervan wordt beschuldigd.


De liefde is de geduldige architect die een misverstand ombouwt tot begrip. ( Ogden Nash, 1902-1971)


Met warme groet,

Evelien

32 weergaven0 opmerkingen
bottom of page