top of page

Regelmatig lees ik dingen waarvan mijn wenkbrauwen omhoog gaan staan
Regelmatig lees ik dingen waarvan mijn wenkbrauwen omhoog gaan staan, dat was ook het geval Bij onderstaand artikel. In Nederland moeten instellingen die zorg en onderwijs aan kinderen bieden, zich houden aan regels om de kwaliteit van zorg en onderwijs en de veiligheid van kinderen te garanderen. Eén van deze regels is dat mensen die binnen deze instellingen werken een “ Verklaring Omtrent Gedrag" (VOG) moeten kunnen overleggen. De laatste jaren wordt hier ook steeds strenger op toegezien. Hoewel zo een verklaring geen 100% garantie geeft dat de persoon die wordt aangenomen ook daadwerkelijk niets op zijn kerfstok heeft, biedt het wel 100% de zekerheid of iemand niet eerder of juist wel veroordeeld is geweest waardoor bepaalde risico’s kunnen worden ingeschat.


Als iemand in dit geval met kinderen gaat werken, dan moet je als werkgever zeker kunnen weten dat de persoon in kwestie niet eerder veroordeeld is geweest voor kindermisbruik. Terecht dat je dit als instelling op zijn minst onderzocht moet hebben. Maar hoe vreemd is het dan dat een VOG niet verplicht is, als je voor een Nederlandse bemiddelingsbureau in het buitenland met kinderen gaat werken. Zoals Defence for Children in het artikel volgens mijn visie terecht stelt, klopt dit niet! Het kan toch niet zo zijn dat kinderen in het buitenland niet dezelfde bescherming als kinderen in Nederland krijgen? (Veroordeelde) kindermisbruikers krijgen vrij spel om in het buitenland kinderen te misbruiken, want er wordt niet eens onderzocht of ze al een veroordeling op hun naam hebben.


Nu is het verplichten van VOG voor Nederlandse bemiddelingsorganisaties die in het buitenland met

kinderen werk en, een “idee" dat besproken is in de 2 e kamer. Goed dat het besproken is, dat vooropgesteld maar het voelt voor mij een beetje als mosterd na de maaltijd. Dat het nu pas een idee (wat nog ooit gerealiseerd moet worden) is en niet al jarenlang een maatregel is, is wat mij tegen de borst stuit. Alle kinderen, waar ter wereld hebben recht op bescherming, er zou geen onderscheid gemaakt moeten worden.


https://www.defenceforchildren.nl/actueel/nieuws/seksuele-uitbuiting/2019/werken-met-kinderen-

in-het-buitenland-eerst-een-vog-regelen


Lezen jullie het artikel? Ik ben benieuwd naar jullie mening.


Met warme groet,

Evelien

25 weergaven0 opmerkingen
bottom of page