top of page

Storend gedrag of gedragsproblemen?Alle kinderen vertonen wel eens storend gedrag , zoals gillen, het geven van een grote mond wanneer zij ergens geen zin in hebben, of boos worden wanneer zij hun zin niet krijgen, niet willen luisteren, niet op willen ruimen, et cetera. Soms kunnen kinderen het bloed onder je nagels vandaan halen, maar dat hoort in de meeste gevallen ook bij verschillende ontwikkelingsfasen en met de tijd neemt het storende gedrag bij de meeste kinderen ook wel af. Weet je dat volgens onderzoek de meeste kinderen tussen de twee en vier jaar iedere negentig seconden gedrag vertonen waar je als ouder aan zou kunnen storen? En bij kinderen tussen de vijf en zes is dit iedere tweeënhalve minuut, bij veertienjarige kinderen is het eens in de tien minuten. In alle eerlijkheid herken ik dit zelf niet bij mijn kinderen, terwijl zij echt heus wel storend gedrag kunnen vertonen kan ik mij niet voorstellen dat ik mij zo vaak aan hun gedrag zou storen, ik vind het nog best veel als een kind elke vijf minuten storend is in zijn gedrag. Maar dat even terzijde, het komt er eigenlijk op neer dat je als ouder niet direct zorgen hoeft te maken als je kind storend gedrag vertoont, heel normaal dus!


Wanneer is storend gedrag wel zorgelijk?

Er zijn verschillende typen van storend gedrag die kinderen binnen hun ontwikkeling kunnen bedreigen wanneer er niets aan het gedrag verandert, vb. opstandig gedrag, driftig gedrag, agressief gedrag, anderen met opzet ergeren, antisociaal gedrag. Wanneer er in een paar maanden achter elkaar meerdere typen “storend” gedrag bij een kind voorkomen, waarbij dit duidelijk ook van negatieve invloed is op de verstandelijke en sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind en/ of op de omgeving dan kunnen wij praten over gedragsproblemen. Kinderen met gedragsproblemen lopen meer risico om o.a. problemen te krijgen op school, om in aanraking te komen met justitie, verslaafd te raken, et cetera. Vanwege de gevolgen die gedragsproblemen met zich mee kunnen brengen is het van belang om als ouders hier ook heel serieus mee om te gaan.


Welke factoren spelen een rol bij gedragsproblemen?

Vaak wordt gedacht dat gedragsproblemen ontstaan door een verkeerde opvoeding van de ouders. Deze gedachten is vaak onterecht! Gedragsproblemen ontstaan in de meeste gevallen door meerdere factoren, waarin opvoeding een rol kan spelen, maar lang niet altijd. Het temperament van het kind, de intelligentie, taal en spraakontwikkeling zijn eveneens factoren die meespelen. Daarnaast zijn omgevingsfactoren van grote invloed, het kan dus ook bv. zo zijn dat een kind op school wordt gepest en daardoor problemen in het gedrag krijgt. Vaak gaan gedragsproblemen ook samen met andere problemen zoals bijv. autisme, ADHD, et cetera.


Wat kan je als ouders doen, of moet je juist niet doen als je kind gedragsproblemen heeft?

Bestempel je kind niet als een probleem kind, je kind mag dan wel gedragsproblemen hebben, maar het definieert hem of haar niet.

Slaan helpt niet! Gedragsproblemen bestrijdt je niet door je kind ( wellicht uit frustratie) te slaan, het zal het probleem hooguit verergeren.

Hanteer de 3 R’s, Rust, Reinheid en Regelmaat.

Negeer ongewenst gedrag, ja ik weet het dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, maar onthoudt dat alles wat je aandacht geeft groeit, dat geldt ook voor gedragsproblematiek.

Wees duidelijk en kort in de opdrachten die jij jouw kind geeft om te doen, benoem niet wat je “niet” wilt dat jouw kind doet, maar benoem wat je wel wilt en wees consequent.

Geef niet toe aan moeilijk gedrag, als je als ouder je kind zijn of haar zin geeft uit angst dat het agressief wordt, dan beloon je dit gedrag en hou je het daarmee in stand.

Geef zelf het goede voorbeeld in het gedrag dat je wenst. Wees daarom bewust dat als jezelf heel fel reageert op het ongewenste gedrag, je deze felheid ook als voorbeeld meegeeft aan jouw kind.


Complimenteer en beloon je kind voor gewenst gedrag, hoe klein het ook is.

Schaam je niet om hulp te zoeken, een kind opvoeden met gedragsproblemen is niet makkelijk, in de meeste gevallen is er meer nodig dan alleen letten op opvoeders handelen. Professionele hulp kan echt essentieel zijn om de problematiek af te laten groen, dus wacht daar niet te lang mee. Binnen de hulpverlening zijn er verschillende interventies mogelijk.


Warme groet,

Evelien Dulder

66 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page